top of page
Pertti Haapala

Pertti Haapala on Tampereen yliopiston viime vuonna eläköitynyt historian professori ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) johtaja. Hänen tutkimusalojaan ovat erityisesti sosiaalihistoria ja historiantutkimuksen metodologia.  

HEX:ssä hän tutkii sosiaalisia rakenteita eli yhteiskunnallisen kokemuksen ja kiinnittymisen edellytyksiä, sekä yhteiskuntatiedettä, erityisesti historiografiaa, kansallisena identiteettinä. Historiografia on historiasta  kertovien tekstien ja historiantutkimuksen metodien käytön tutkimusta. 

Pertti Haapala kuva.jpeg

Kuva: Harri Hinkka

bottom of page